Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt op 10/01/20

Bedankt dat je ervoor kiest om deel uit te maken van onze gemeenschap bij DECODED BV (“bedrijf”, “wij”, “ons” of “onze”). We zijn toegewijd aan het beschermen van je persoonlijke informatie en je recht op privacy. Als je vragen of zorgen hebt over ons beleid, of onze praktijken met betrekking tot je persoonlijke informatie, neem dan contact met ons op via support@decoded.nl.

Wanneer je onze website bezoekt en onze diensten gebruikt, vertrouw je ons je persoonlijke informatie toe. We nemen je privacy zeer serieus. In deze privacyverklaring beschrijven we ons privacybeleid. We proberen je op de duidelijkste manier uit te leggen welke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken en welke rechten je hebt met betrekking tot deze informatie. We hopen dat je de tijd neemt om het zorgvuldig door te lezen, aangezien het belangrijk is. Als er termen in deze privacyverklaring zijn waarmee je het niet eens bent, stop dan met het gebruik van onze website en onze diensten.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle informatie die wordt verzameld via onze website en/of gerelateerde diensten, verkopen, marketing of evenementen (we verwijzen hiernaar gezamenlijk in dit privacybeleid als de "Sites").

Lees dit privacybeleid zorgvuldig door, aangezien het je zal helpen weloverwogen beslissingen te nemen over het delen van je persoonlijke informatie met ons.

Welke informatie verzamelen we?

Persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt

In het kort: We verzamelen persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt, zoals naam, adres, contactgegevens, wachtwoorden en beveiligingsgegevens, en betalingsinformatie.

We verzamelen persoonlijke informatie die je vrijwillig aan ons verstrekt wanneer je je registreert bij het tonen van interesse in het verkrijgen van informatie over ons of onze producten en diensten, wanneer je deelneemt aan activiteiten op de website (zoals het plaatsen van berichten in onze online forums of het deelnemen aan wedstrijden, prijsvragen of weggeefacties) of anderszins contact met ons opneemt.

De persoonlijke informatie die we verzamelen, hangt af van de context van je interacties met ons en de keuzes die je maakt en de producten en functies die je gebruikt. De persoonlijke informatie die we verzamelen, kan het volgende omvatten:

Naam en contactgegevens. We verzamelen je voor- en achternaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer en andere soortgelijke contactgegevens.

Inloggegevens. We verzamelen wachtwoorden, wachtwoordtips en soortgelijke beveiligingsinformatie die wordt gebruikt voor authenticatie en toegang tot accounts.

Betalingsgegevens. We verzamelen gegevens die nodig zijn om je betaling te verwerken als je aankopen doet, zoals je betaalinstrumentnummer (zoals een creditcardnummer) en de beveiligingscode die aan je betaalinstrument is gekoppeld. Alle betalingsgegevens worden opgeslagen door onze betalingsverwerker en je dient het privacybeleid van de betalingsverwerker te bekijken en rechtstreeks contact op te nemen met de betalingsverwerker om te reageren op je vragen.

Automatisch verzamelde informatie

In het kort: Sommige informatie – zoals IP-adres en/of browser- en apparaateigenschappen – wordt automatisch verzameld wanneer je onze website bezoekt.

We verzamelen automatisch bepaalde informatie wanneer u de website decodedbags.com bezoekt, gebruikt of navigeert. Deze informatie onthult niet uw specifieke identiteit (zoals uw naam of contactgegevens), maar kan apparaat- en gebruiksinformatie bevatten, zoals uw IP-adres, browser- en apparaateigenschappen, besturingssysteem, taalvoorkeuren, verwijzende URL's, apparaatnaam, land, locatie, informatie over hoe en wanneer u onze en andere technische informatie gebruikt. Deze informatie is voornamelijk nodig om de veiligheid en werking van onze website te handhaven, en voor onze interne analyses en rapportagedoeleinden.

Net als veel bedrijven verzamelen we ook informatie via cookies en vergelijkbare technologieën.

Informatie verzameld uit andere bronnen

In het kort: We kunnen beperkte gegevens verzamelen uit openbare databases, marketingpartners en andere externe bronnen.

We kunnen informatie over u verkrijgen uit andere bronnen, zoals openbare databases, gezamenlijke marketingpartners, evenals van andere derde partijen. Voorbeelden van de informatie die we van andere bronnen ontvangen, zijn: informatie over sociale media-profielen; marketing leads en zoekresultaten en links, inclusief betaalde vermeldingen (zoals gesponsorde links).

Zal uw informatie met iemand worden gedeeld?

In het kort: We delen informatie alleen met uw toestemming, om te voldoen aan wetten, om uw rechten te beschermen of om zakelijke verplichtingen na te komen.

We kunnen gegevens verwerken of delen op basis van de volgende juridische grondslagen:

Toestemming: We kunnen uw gegevens verwerken als u ons specifieke toestemming heeft gegeven om uw persoonlijke informatie voor een specifiek doel te gebruiken.
Legitieme Belangen: We kunnen uw gegevens verwerken wanneer dit redelijkerwijs noodzakelijk is om onze legitieme zakelijke belangen te bereiken.
Uitvoering van een Contract: Wanneer we een contract met u zijn aangegaan, kunnen we uw persoonlijke informatie verwerken om de voorwaarden van ons contract na te komen.
Wettelijke Verplichtingen: We kunnen uw informatie openbaar maken wanneer we wettelijk verplicht zijn dit te doen om te voldoen aan toepasselijke wetgeving, overheidsverzoeken, een gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel of juridisch proces, zoals in reactie op een gerechtelijk bevel of een dagvaarding (inclusief in reactie op openbare autoriteiten om te voldoen aan nationale veiligheids- of wetshandhavingsvereisten).
Vitale Belangen: We kunnen uw informatie openbaar maken wanneer we van mening zijn dat dit nodig is om mogelijke schendingen van ons beleid te onderzoeken, te voorkomen of actie te ondernemen, vermoedelijke fraude, situaties met mogelijke bedreigingen voor de veiligheid van personen en illegale activiteiten, of als bewijs in rechtszaken waarin we betrokken zijn.
Meer specifiek, we kunnen uw gegevens moeten verwerken of uw persoonlijke informatie delen in de volgende situaties:

Leveranciers, Consultants en Andere Derde Partij Dienstverleners. We kunnen uw gegevens delen met externe leveranciers, dienstverleners, aannemers of agenten die diensten voor ons of namens ons uitvoeren en toegang tot dergelijke informatie nodig hebben om dat werk te doen. Voorbeelden zijn: betalingsverwerking, data-analyse, e-maillevering, hostingdiensten, klantenservice en marketinginspanningen. We kunnen geselecteerde derden toestaan om trackingtechnologie op de te gebruiken, waardoor ze gegevens kunnen verzamelen over hoe u in de loop van de tijd met de interactie hebt. Deze informatie kan onder andere worden gebruikt om gegevens te analyseren en te volgen, de populariteit van bepaalde inhoud te bepalen en online activiteiten beter te begrijpen. Tenzij beschreven in dit Beleid, delen, verkopen, verhuren of verhandelen we geen van uw informatie met derden voor hun promotionele doeleinden.
Zakelijke Overdrachten. We kunnen uw informatie delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsmiddelen, financiering of overname van ons hele bedrijf of een deel daarvan door een ander bedrijf.
Derden-Adverteerders. We kunnen externe advertentiebedrijven gebruiken om advertenties weer te geven wanneer u de bezoekt. Deze bedrijven kunnen informatie over uw bezoeken aan onze Website(s) en andere websites die zijn opgenomen in webcookies en andere trackingtechnologieën gebruiken om advertenties over goederen en diensten van uw interesse te bieden.

Gelieerde Ondernemingen. We kunnen uw informatie delen met onze gelieerde ondernemingen, in welk geval we van die gelieerde ondernemingen zullen eisen dat ze dit privacybeleid respecteren. Gelieerde ondernemingen omvatten ons moederbedrijf en eventuele dochterondernemingen, joint venture-partners of andere bedrijven die we controleren of die onder gemeenschappelijke controle met ons staan.
Zakenpartners. We kunnen uw informatie delen met onze zakenpartners om u bepaalde producten, diensten of promoties aan te bieden.
Andere Gebruikers. Wanneer u persoonlijke informatie deelt of anderszins interactie hebt met openbare gebieden van de , kan dergelijke persoonlijke informatie door alle gebruikers worden bekeken en kan deze openbaar worden verspreid buiten de in de eeuwigheid. Als u interactie hebt met andere gebruikers van onze en zich registreert via een sociaal netwerk (zoals Facebook), zullen uw contacten op het sociale netwerk uw naam, profielfoto en beschrijvingen van uw activiteit zien. Evenzo zullen andere gebruikers beschrijvingen van uw activiteit kunnen bekijken, met u kunnen communiceren binnen onze , en uw profiel kunnen bekijken.

Gebruiken we cookies en andere trackingtechnologieën?

In het kort: We kunnen cookies en andere trackingtechnologieën gebruiken om uw informatie te verzamelen en op te slaan.

We kunnen cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën (zoals webbakens en pixels) gebruiken om toegang te krijgen tot of informatie op te slaan. Specifieke informatie over hoe we dergelijke technologieën gebruiken en hoe u bepaalde cookies kunt weigeren, wordt uiteengezet in ons Cookiebeleid.

Hoe gaan we om met uw sociale logins?

In het kort: Als u ervoor kiest om u te registreren of in te loggen op onze websites met een sociaal media-account, kunnen we toegang hebben tot bepaalde informatie over u.

Onze bieden u de mogelijkheid om u te registreren en in te loggen met uw inloggegevens van derden sociale media-accounts (zoals uw Facebook- of Twitter-inloggegevens). Als u ervoor kiest om dit te doen, ontvangen we bepaalde profielinformatie over u van uw sociale media-provider. De profielinformatie die we ontvangen, kan variëren afhankelijk van de betreffende sociale media-provider, maar omvat vaak uw naam, e-mailadres, vriendenlijst, profielfoto en andere informatie die u openbaar wilt maken.

We zullen de informatie die we ontvangen alleen gebruiken voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden beschreven of die anderszins aan u duidelijk worden gemaakt. Houd er rekening mee dat we geen controle hebben over, en niet verantwoordelijk zijn voor, ander gebruik van uw persoonlijke informatie door uw externe sociale mediaprovider. We raden u aan hun privacybeleid te lezen om te begrijpen hoe zij uw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en delen, en hoe u uw privacyvoorkeuren op hun sites en apps kunt instellen.

Wordt uw informatie internationaal overgedragen?

Kort gezegd: We kunnen uw informatie overdragen, opslaan en verwerken in andere landen dan het uwe.

Onze servers bevinden zich in Nederland, maar hebben toegangspunten wereldwijd. Als u onze website van buitenaf bezoekt, wees er dan van bewust dat uw informatie kan worden overgedragen, opgeslagen en verwerkt door ons in onze faciliteiten en door die derde partijen met wie we uw persoonlijke informatie kunnen delen, in en andere landen.

Als u een inwoner bent van de Europese Economische Ruimte, hebben deze landen mogelijk niet zo uitgebreide gegevensbeschermingswetten of andere wetten als die in uw land. We zullen echter alle noodzakelijke maatregelen nemen om uw persoonlijke informatie te beschermen in overeenstemming met dit privacybeleid en de toepasselijke wetgeving.

Wat is ons standpunt over websites van derden?

Kort gezegd: We zijn niet verantwoordelijk voor de veiligheid van enige informatie die u deelt met externe providers die adverteren, maar niet zijn aangesloten bij onze websites.

De website kan advertenties bevatten van derden die niet bij ons zijn aangesloten en die kunnen linken naar andere websites, online diensten of mobiele applicaties. We kunnen de veiligheid en privacy van gegevens die u aan derden verstrekt niet garanderen. Gegevens die door derden worden verzameld, vallen niet onder dit privacybeleid. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of privacy- en beveiligingspraktijken en -beleid van derden, inclusief andere websites, diensten of applicaties die mogelijk zijn gelinkt aan of afkomstig zijn van de website. U dient het beleid van dergelijke derden te lezen en rechtstreeks contact met hen op te nemen om uw vragen te beantwoorden.

Hoe lang bewaren we uw informatie?

Kort gezegd: We bewaren uw informatie zolang als nodig is om de doeleinden te vervullen die in dit privacybeleid zijn uiteengezet, tenzij anders vereist door de wet.

We zullen uw persoonlijke informatie alleen bewaren zolang als nodig is voor de doeleinden die in dit privacybeleid zijn uiteengezet, tenzij een langere bewaartermijn vereist of toegestaan is door de wet (zoals belasting-, boekhoudkundige of andere wettelijke vereisten). Geen enkel doel in dit beleid vereist dat we uw persoonlijke informatie langer dan 5 jaar bewaren.

Wanneer we geen voortdurende legitieme zakelijke noodzaak hebben om uw persoonlijke informatie te verwerken, zullen we deze ofwel verwijderen of anonimiseren, of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonlijke informatie is opgeslagen in back-uparchieven), zullen we uw persoonlijke informatie veilig opslaan en isoleren van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

Hoe houden we uw informatie veilig?

Kort gezegd: We streven ernaar uw persoonlijke informatie te beschermen door middel van een systeem van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen.

We hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om de veiligheid van alle persoonlijke informatie die we verwerken te beschermen. Houd er echter ook rekening mee dat we niet kunnen garanderen dat het internet zelf 100% veilig is. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonlijke informatie te beschermen, is de overdracht van persoonlijke informatie van en naar onze diensten op eigen risico. U dient alleen toegang te krijgen tot de diensten binnen een veilige omgeving.

Wat zijn uw privacyrechten?

In het kort: In sommige regio's, zoals de Europese Economische Ruimte, heeft u rechten die u meer toegang en controle over uw persoonlijke informatie geven. U kunt uw account op elk moment bekijken, wijzigen of beëindigen.

In sommige regio's (zoals de Europese Economische Ruimte) heeft u bepaalde rechten onder de toepasselijke gegevensbeschermingswetten. Deze kunnen het recht omvatten (i) om toegang te verzoeken en een kopie van uw persoonlijke informatie te verkrijgen, (ii) om rectificatie of verwijdering te verzoeken; (iii) om de verwerking van uw persoonlijke informatie te beperken; en (iv) indien van toepassing, op gegevensoverdraagbaarheid. In bepaalde omstandigheden kunt u ook het recht hebben om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie. Om een dergelijk verzoek in te dienen, kunt u gebruik maken van support@decoded.nl. We zullen elk verzoek overwegen en erop reageren in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingswetten.

Als we op uw toestemming vertrouwen om uw persoonlijke informatie te verwerken, heeft u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Houd er echter rekening mee dat dit de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking niet beïnvloedt.

Als u woonachtig bent in de Europese Economische Ruimte en u gelooft dat we uw persoonlijke informatie onrechtmatig verwerken, heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit. U kunt hun contactgegevens hier vinden: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

Accountinformatie

Als u op enig moment de informatie in uw account wilt bekijken of wijzigen of uw account wilt beëindigen, kunt u:

Op uw verzoek om uw account te beëindigen, zullen we uw account en informatie deactiveren of verwijderen uit onze actieve databases. Sommige informatie kan echter in onze bestanden worden bewaard om fraude te voorkomen, problemen op te lossen, te helpen bij onderzoeken, onze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen en/of te voldoen aan wettelijke vereisten.

Afmelden voor e-mailmarketing: U kunt zich op elk moment afmelden voor onze marketing-e-maillijst door te klikken op de afmeldlink in de e-mails die we sturen of door contact met ons op te nemen via de onderstaande gegevens. U wordt dan van de marketing-e-maillijst verwijderd - we moeten u echter nog steeds servicegerelateerde e-mails sturen die nodig zijn voor het beheer en gebruik van uw account. Om u anders af te melden, kunt u:

CONTROLES VOOR DO-NOT-TRACK FUNCTIES
De meeste webbrowsers en sommige mobiele besturingssystemen en mobiele applicaties bevatten een Do-Not-Track (“DNT”) functie of instelling die u kunt activeren om uw privacyvoorkeur aan te geven om geen gegevens over uw online browse-activiteiten te laten monitoren en verzamelen. Er is nog geen uniforme technologische standaard voor het herkennen en implementeren van DNT-signalen vastgesteld. Daarom reageren we momenteel niet op DNT-browser-signalen of enig ander mechanisme dat automatisch uw keuze communiceert om online niet gevolgd te worden. Als er een standaard voor online tracking wordt aangenomen die we in de toekomst moeten volgen, zullen we u over die praktijk informeren in een herziene versie van dit Privacybeleid.

Hebben inwoners van Californië specifieke rechten?

Kortom: Ja, als u een inwoner van Californië bent, heeft u specifieke rechten met betrekking tot toegang tot uw persoonlijke informatie.

California Civil Code Section 1798.83, ook wel bekend als de “Shine The Light”-wet, staat onze gebruikers die inwoners van Californië zijn toe om eenmaal per jaar en gratis informatie op te vragen over categorieën van persoonlijke informatie (indien van toepassing) die wij hebben gedeeld met derden voor direct marketingdoeleinden en de namen en adressen van alle derden met wie wij persoonlijke informatie hebben gedeeld in het onmiddellijk voorafgaande kalenderjaar. Als u een inwoner van Californië bent en een dergelijk verzoek wilt indienen, dient u uw verzoek schriftelijk bij ons in te dienen via de onderstaande contactgegevens.

Als u jonger bent dan 18 jaar, in Californië woont en een geregistreerd account heeft bij de , heeft u het recht om verwijdering van ongewenste gegevens die u openbaar op de hebt geplaatst aan te vragen. Om verwijdering van dergelijke gegevens aan te vragen, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens en de e-mail die aan uw account is gekoppeld en een verklaring dat u in Californië woont opnemen. Wij zorgen ervoor dat de gegevens niet openbaar worden weergegeven op de , maar wees u ervan bewust dat de gegevens mogelijk niet volledig of volledig uit onze systemen worden verwijderd.

Werken we dit beleid bij?

Kortom: Ja, we zullen dit beleid indien nodig bijwerken om te voldoen aan relevante wetten.

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. De bijgewerkte versie wordt aangegeven door een bijgewerkte “Herziene” datum en de bijgewerkte versie wordt van kracht zodra deze toegankelijk is. Als we materiële wijzigingen aan dit privacybeleid aanbrengen, kunnen we u hiervan op de hoogte stellen door een kennisgeving van dergelijke wijzigingen prominent te plaatsen of door u rechtstreeks een melding te sturen. We moedigen u aan om dit privacybeleid regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van hoe we uw informatie beschermen.

Hoe kunt u de gegevens die we van u hebben verzameld inzien, bijwerken of verwijderen?

Op basis van de wetten van sommige landen heeft u mogelijk het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke informatie die we van u verzamelen, deze informatie te wijzigen of deze in sommige omstandigheden te verwijderen. Om toegang tot uw persoonlijke informatie aan te vragen, deze bij te werken of te verwijderen, dient u een aanvraagformulier in door hier te klikken. We zullen binnen 30 dagen op uw verzoek reageren.

Hoe kunt u contact met ons opnemen over het beleid?

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit beleid, kunt u ons een e-mail sturen op support@decoded.nl Of stuur ons een brief per post naar:
Decoded B.V.
Kolenbranderstraat 28
2984AT Ridderkerk
Nederland