Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt op 10/01/20

Bedankt dat je hebt gekozen om deel uit te maken van onze gemeenschap bij DECODED BV ("bedrijf", "wij", "ons" of "onze"). We doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens en uw recht op privacy te beschermen. Als u vragen of opmerkingen heeft over ons beleid of onze praktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via support@decoded.nl.

Wanneer u onze bezoekt en gebruik maakt van onze diensten, vertrouwt u ons uw persoonlijke gegevens toe. Wij nemen uw privacy zeer serieus. In deze privacyverklaring beschrijven we ons privacybeleid. We proberen u zo duidelijk mogelijk uit te leggen welke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken en welke rechten u in verband hiermee heeft. We hopen dat u even de tijd neemt om het aandachtig door te lezen, want het is belangrijk. Als er voorwaarden in dit privacybeleid staan ​​waarmee u het niet eens bent, stop dan met het gebruik van ons en onze diensten.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle informatie die wordt verzameld via onze en/of aanverwante diensten, verkoop, marketing of evenementen (we noemen ze in dit privacybeleid gezamenlijk de "Sites" ).

Lees dit privacybeleid aandachtig door, want het zal u helpen weloverwogen beslissingen te nemen over het delen van uw persoonlijke informatie met ons.

Welke informatie verzamelen we?

Persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt

In het kort: we verzamelen persoonlijke informatie die u ons verstrekt, zoals naam, adres, contactgegevens, wachtwoorden en beveiligingsgegevens en betalingsinformatie.

We verzamelen persoonlijke informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u zich registreert bij het kenbaar maken van interesse in het verkrijgen van informatie over ons of onze producten en diensten, wanneer u deelneemt aan activiteiten op de (zoals het plaatsen van berichten op onze online forums of deelname aan wedstrijden, prijsvragen of weggeefacties). ) of anderszins contact met ons opnemen.

De persoonlijke informatie die we verzamelen, is afhankelijk van de context van uw interacties met ons en de keuzes die u maakt en de producten en functies die u gebruikt. De persoonlijke informatie die we verzamelen kan het volgende omvatten:

Naam en contactgegevens. We verzamelen uw voor- en achternaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer en andere soortgelijke contactgegevens.

Referenties. We verzamelen wachtwoorden, wachtwoordhints en vergelijkbare beveiligingsinformatie die wordt gebruikt voor authenticatie en accounttoegang.

Betalingsgegevens. We verzamelen gegevens die nodig zijn om uw betaling te verwerken als u aankopen doet, zoals het nummer van uw betaalinstrument (zoals een creditcardnummer) en de beveiligingscode die aan uw betaalinstrument is gekoppeld. Alle betalingsgegevens worden opgeslagen door onze betalingsverwerker en u dient het privacybeleid te lezen en rechtstreeks contact op te nemen met de betalingsverwerker om uw vragen te beantwoorden.

Informatie automatisch verzameld

In het kort: Sommige informatie – zoals IP-adres en/of browser- en apparaatkenmerken – wordt automatisch verzameld wanneer u onze website bezoekt.

We verzamelen automatisch bepaalde informatie wanneer u de website decodedbags.com bezoekt, gebruikt of navigeert. Deze informatie onthult niet uw specifieke identiteit (zoals uw naam of contactgegevens), maar kan apparaat- en gebruiksinformatie bevatten, zoals uw IP-adres, browser- en apparaatkenmerken, besturingssysteem, taalvoorkeuren, verwijzende URL's, apparaatnaam, land, locatie , informatie over hoe en wanneer u onze en andere technische informatie gebruikt. Deze informatie is in de eerste plaats nodig om de veiligheid en werking van ons , en voor onze interne analyse- en rapportagedoeleinden te behouden.

Zoals veel bedrijven verzamelen we ook informatie via cookies en vergelijkbare technologieën.

Informatie verzameld uit andere bronnen

Kortom: we kunnen beperkte gegevens verzamelen uit openbare databases, marketingpartners en andere externe bronnen.

We kunnen informatie over u verkrijgen uit andere bronnen, zoals openbare databases, gezamenlijke marketingpartners en ook van andere derde partijen. Voorbeelden van de informatie die we uit andere bronnen ontvangen, zijn: profielinformatie op sociale media; marketingleads en zoekresultaten en links, inclusief betaalde vermeldingen (zoals gesponsorde links).

Worden uw gegevens met iemand gedeeld?

Kortom: we delen alleen informatie met uw toestemming, om te voldoen aan wetten, om uw rechten te beschermen of om zakelijke verplichtingen na te komen.

We kunnen gegevens verwerken of delen op basis van de volgende rechtsgrond:

Toestemming: we kunnen uw gegevens verwerken als u ons specifieke toestemming hebt gegeven om uw persoonlijke gegevens voor een specifiek doel te gebruiken.
Gerechtvaardigde belangen: we kunnen uw gegevens verwerken wanneer dit redelijkerwijs noodzakelijk is om onze gerechtvaardigde zakelijke belangen te verwezenlijken.
Uitvoering van een contract: wanneer we een contract met u zijn aangegaan, kunnen we uw persoonlijke gegevens verwerken om aan de voorwaarden van ons contract te voldoen.
Wettelijke verplichtingen: we kunnen uw informatie vrijgeven wanneer we wettelijk verplicht zijn om dit te doen om te voldoen aan toepasselijke wetgeving, overheidsverzoeken, een gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel of juridische procedure, zoals in reactie op een gerechtelijk bevel of een dagvaarding ( ook als reactie op overheidsinstanties om te voldoen aan nationale veiligheids- of wetshandhavingsvereisten).
Vitale belangen: we kunnen uw informatie vrijgeven wanneer we denken dat dit nodig is om mogelijke schendingen van ons beleid, vermoedelijke fraude, situaties met potentiële bedreigingen voor de veiligheid van een persoon en illegale activiteiten te onderzoeken, te voorkomen of actie te ondernemen, of als bewijs in rechtszaken waarbij wij betrokken zijn.
Meer specifiek moeten we mogelijk uw gegevens verwerken of uw persoonlijke informatie delen in de volgende situaties:

Verkopers, adviseurs en andere externe dienstverleners. We kunnen uw gegevens delen met externe verkopers, dienstverleners, aannemers of agenten die diensten voor ons of namens ons uitvoeren en toegang tot dergelijke informatie nodig hebben om dat werk te doen. Voorbeelden hiervan zijn: betalingsverwerking, gegevensanalyse, e-mailbezorging, hostingdiensten, klantenservice en marketinginspanningen. We kunnen geselecteerde derde partijen toestaan ​​om trackingtechnologie op de te gebruiken, waardoor ze in de loop van de tijd gegevens kunnen verzamelen over hoe u omgaat met de. Deze informatie kan onder andere worden gebruikt om gegevens te analyseren en bij te houden, de populariteit van bepaalde inhoud te bepalen en online activiteiten beter te begrijpen. Tenzij beschreven in dit beleid, delen, verkopen, verhuren of verhandelen wij uw gegevens niet met derden voor hun promotionele doeleinden.
Zakelijke overdrachten. We kunnen uw informatie delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van alle of een deel van ons bedrijf aan een ander bedrijf.
Externe adverteerders. We kunnen externe advertentiebedrijven gebruiken om advertenties weer te geven wanneer u de . Deze bedrijven kunnen informatie over uw bezoeken aan onze Website(s) en andere websites die zijn opgenomen in webcookies en andere volgtechnologieën gebruiken om advertenties weer te geven over goederen en diensten die voor u interessant zijn.

Geassocieerden. We kunnen uw informatie delen met onze gelieerde ondernemingen, in welk geval we van die gelieerde ondernemingen zullen eisen dat ze dit privacybeleid naleven. Gelieerde ondernemingen zijn onder meer ons moederbedrijf en alle dochterondernemingen, joint venture-partners of andere bedrijven waarover wij zeggenschap hebben of die samen met ons onder zeggenschap staan.
Zakenpartners. We kunnen uw informatie delen met onze zakelijke partners om u bepaalde producten, diensten of promoties aan te bieden.
Andere gebruikers. Wanneer u persoonlijke informatie deelt of op een andere manier communiceert met openbare delen van de , kan dergelijke persoonlijke informatie door alle gebruikers worden bekeken en buiten de eeuwigheid openbaar worden verspreid. Als u communiceert met andere gebruikers van ons en u registreert via een sociaal netwerk (zoals Facebook), zullen uw contacten op het sociale netwerk uw naam, profielfoto en beschrijvingen van uw activiteit zien. Evenzo kunnen andere gebruikers beschrijvingen van uw activiteit bekijken, met u communiceren binnen onze , en uw profiel bekijken.

Gebruiken we cookies en andere volgtechnologieën?

Kortom: we kunnen cookies en andere volgtechnologieën gebruiken om uw informatie te verzamelen en op te slaan.

We kunnen cookies en vergelijkbare volgtechnologieën (zoals webbakens en pixels) gebruiken om toegang te krijgen tot informatie of deze op te slaan. Specifieke informatie over hoe we dergelijke technologieën gebruiken en hoe u bepaalde cookies kunt weigeren, vindt u in ons Cookiebeleid.

Hoe gaan we om met uw sociale logins?

In het kort: Als u ervoor kiest om u te registreren of in te loggen op onze websites met behulp van een sociale media-account, hebben we mogelijk toegang tot bepaalde informatie over u.

Wij bieden u de mogelijkheid om u te registreren en in te loggen met behulp van de gegevens van uw sociale media-account van derden (zoals uw Facebook- of Twitter-logins). Wanneer u ervoor kiest om dit te doen, zullen we bepaalde profielinformatie over u ontvangen van uw socialemediaprovider. De profielinformatie die we ontvangen, kan variëren afhankelijk van de betreffende socialemediaprovider, maar omvat vaak uw naam, e-mailadres, vriendenlijst, profielfoto en andere informatie die u openbaar wilt maken.

We zullen de informatie die we ontvangen alleen gebruiken voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden beschreven of die anderszins aan u duidelijk zijn gemaakt op de . Houd er rekening mee dat we geen controle hebben over, en niet verantwoordelijk zijn voor, ander gebruik van uw persoonlijke gegevens door uw externe socialemediaprovider. We raden u aan hun privacybeleid door te nemen om te begrijpen hoe zij uw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en delen, en hoe u uw privacyvoorkeuren op hun sites en apps kunt instellen.

Worden uw gegevens internationaal overgedragen?

Kortom: we kunnen uw informatie overdragen, opslaan en verwerken in andere landen dan uw eigen land.

Onze servers staan ​​in Nederland, maar hebben toegangspunten over de hele wereld. Als u onze website van buitenaf bezoekt, houd er dan rekening mee dat uw informatie kan worden overgedragen aan, opgeslagen en verwerkt door ons in onze faciliteiten en door die derde partijen met wie we uw persoonlijke informatie kunnen delen, in en andere landen.

Als u inwoner bent van de Europese Economische Ruimte, hebben deze landen mogelijk geen gegevensbeschermings- of andere wetten die zo uitgebreid zijn als die in uw land. We zullen echter alle nodige maatregelen nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen in overeenstemming met dit privacybeleid en de toepasselijke wetgeving.

Wat is ons standpunt ten aanzien van websites van derden?

Kortom: wij zijn niet verantwoordelijk voor de veiligheid van informatie die u deelt met externe aanbieders die adverteren voor, maar niet zijn aangesloten bij, onze websites.

Ze kunnen advertenties bevatten van derden die niet aan ons zijn gelieerd en die kunnen linken naar andere websites, online diensten of mobiele applicaties. We kunnen de veiligheid en privacy van gegevens die u aan derden verstrekt niet garanderen. Gegevens die door derden worden verzameld, vallen niet onder dit privacybeleid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of privacy- en beveiligingspraktijken en -beleid van derden, met inbegrip van andere websites, services of applicaties die kunnen zijn gekoppeld aan of van de . U dient het beleid van dergelijke derden te bekijken en rechtstreeks contact met hen op te nemen om uw vragen te beantwoorden.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

In het kort: we bewaren uw informatie zo lang als nodig is om de in dit privacybeleid uiteengezette doeleinden te bereiken, tenzij anders vereist door de wet.

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden uiteengezet in dit privacybeleid, tenzij een langere bewaartermijn is vereist of toegestaan ​​door de wet (zoals fiscale, boekhoudkundige of andere wettelijke vereisten). Geen enkel doel in dit beleid vereist dat we uw persoonlijke gegevens langer dan 5 jaar bewaren.

Wanneer we geen doorlopende legitieme zakelijke noodzaak hebben om uw persoonlijke informatie te verwerken, zullen we deze verwijderen of anonimiseren, of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonlijke informatie is opgeslagen in back-uparchieven), dan zullen we deze veilig opslaan uw persoonlijke informatie en isoleer deze van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

Hoe houden we uw gegevens veilig?

Kortom: Wij streven ernaar uw persoonlijke gegevens te beschermen door middel van een systeem van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen.

We hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om de veiligheid van alle persoonlijke informatie die we verwerken te beschermen. Houd er echter ook rekening mee dat we niet kunnen garanderen dat het internet zelf 100% veilig is. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonlijke informatie te beschermen, is de overdracht van persoonlijke informatie van en naar ons op eigen risico. U dient alleen toegang te krijgen tot de diensten binnen een beveiligde omgeving.

Wat zijn uw privacyrechten?

Kortom: in sommige regio's, zoals de Europese Economische Ruimte, hebt u rechten die u meer toegang geven tot en controle geven over uw persoonlijke gegevens. U kunt uw account op elk moment bekijken, wijzigen of beëindigen.

In sommige regio's (zoals de Europese Economische Ruimte) hebt u bepaalde rechten op grond van toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze kunnen het recht omvatten (i) om toegang te vragen tot en een kopie van uw persoonlijke gegevens te verkrijgen, (ii) om rectificatie of verwijdering te vragen; (iii) om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken; en (iv) indien van toepassing, op gegevensoverdraagbaarheid. In bepaalde omstandigheden kunt u ook het recht hebben om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Gebruik hiervoor support@decoded.nl. We zullen elk verzoek in overweging nemen en ernaar handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Als we afhankelijk zijn van uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken, hebt u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Houd er echter rekening mee dat dit geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking ervan.

Als u in de Europese Economische Ruimte woont en van mening bent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken, hebt u ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. Hun contactgegevens vindt u hier: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

Account Informatie

Als u op enig moment de informatie in uw account wilt bekijken of wijzigen of uw account wilt beëindigen, kunt u:

Op uw verzoek om uw account te beëindigen, zullen we uw account en informatie uit onze actieve databases deactiveren of verwijderen. Sommige informatie kan echter in onze bestanden worden bewaard om fraude te voorkomen, problemen op te lossen, te helpen bij onderzoeken, onze gebruiksvoorwaarden af ​​te dwingen en/of te voldoen aan wettelijke vereisten.

Afmelden voor e-mailmarketing: u kunt zich op elk moment afmelden voor onze marketing-e-maillijst door op de afmeldlink te klikken in de e-mails die we sturen of door contact met ons op te nemen via de onderstaande gegevens. U wordt dan uit de lijst met marketing-e-mails verwijderd. We moeten u echter nog steeds servicegerelateerde e-mails sturen die nodig zijn voor de administratie en het gebruik van uw account. Om u anderszins af te melden, kunt u:

BEDIENINGSELEMENTEN VOOR DO-NOT-TRACK-FUNCTIES
De meeste webbrowsers en sommige mobiele besturingssystemen en mobiele applicaties bevatten een Do-Not-Track ("DNT")-functie of -instelling die u kunt activeren om uw privacyvoorkeur aan te geven om geen gegevens over uw online browse-activiteiten te laten controleren en verzamelen. Er is nog geen uniforme technologiestandaard voor het herkennen en implementeren van DNT-signalen vastgesteld. Als zodanig reageren we momenteel niet op DNT-browsersignalen of andere mechanismen die automatisch uw keuze communiceren om niet online gevolgd te worden. Als er een standaard voor online tracking wordt aangenomen die we in de toekomst moeten volgen, zullen we u over die praktijk informeren in een herziene versie van dit privacybeleid.

Hebben inwoners van Californië specifieke rechten?

In het kort: Ja, als u inwoner bent van Californië, krijgt u specifieke rechten met betrekking tot toegang tot uw persoonlijke informatie.

California Civil Code Section 1798.83, ook bekend als de "Shine The Light"-wet, staat onze gebruikers die ingezetenen van Californië zijn toe om eenmaal per jaar gratis informatie over categorieën van persoonlijke informatie op te vragen en te verkrijgen die we bekendgemaakt aan derden voor direct marketingdoeleinden en de namen en adressen van alle derden waarmee we persoonlijke informatie hebben gedeeld in het onmiddellijk voorafgaande kalenderjaar. Als u een inwoner van Californië bent en een dergelijk verzoek wilt indienen, dient u uw verzoek schriftelijk bij ons in via de onderstaande contactgegevens.

Als u jonger bent dan 18 jaar, in Californië woont en een geregistreerd account hebt bij de , hebt u het recht om te verzoeken om verwijdering van ongewenste gegevens die u openbaar op de . Om verwijdering van dergelijke gegevens aan te vragen, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens en het e-mailadres vermelden dat aan uw account is gekoppeld en een verklaring dat u in Californië woont. We zullen ervoor zorgen dat de gegevens niet openbaar worden weergegeven op de , maar houd er rekening mee dat de gegevens mogelijk niet volledig of volledig uit onze systemen worden verwijderd.

Maken we updates van dit beleid?

In het kort: Ja, we zullen dit beleid indien nodig bijwerken om te blijven voldoen aan de relevante wetgeving.

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. De bijgewerkte versie wordt aangegeven met een bijgewerkte "Herziene" datum en de bijgewerkte versie wordt van kracht zodra deze toegankelijk is. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid, kunnen we u hiervan op de hoogte stellen door een prominente kennisgeving van dergelijke wijzigingen te plaatsen of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen. We raden u aan dit privacybeleid regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van hoe we uw informatie beschermen.

Hoe kunt u gegevens die we van u hebben verzameld bekijken, bijwerken of verwijderen?

Op basis van de wetten van sommige landen hebt u mogelijk het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke informatie die we van u verzamelen, deze informatie te wijzigen of in sommige omstandigheden te verwijderen. Als u een verzoek wilt indienen om uw persoonlijke gegevens te bekijken, bij te werken of te verwijderen, dient u een aanvraagformulier in door hier te klikken. Wij zullen binnen 30 dagen op uw verzoek reageren.

Hoe kunt u contact met ons opnemen over het beleid?

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit beleid, kunt u ons mailen op support@decoded.nl Of per post een brief sturen naar:
DECODED BV
Kolenbranderstraat 28
2984AT Ridderkerk
Nederland